Atık Geri Kazanımı

Alternatif Yakıt Kullanımı

İnsanlık için gelecekteki yaşam alanının yaratılması ‘ÇİMKO ÇİMENTO’ nun temel hedeflerindendir. Çimko Çimento sektörde yaptığı yatırımlara ve yeni teknolojiler kullanarak geliştirdiği proseslere odaklanmakla kalmayıp, aynı zamanda çevre sorumluluğunu mevzuatlar çerçevesinde yerine getirmekte ve çevre koruma, ağaçlandırma, bilinçlendirme eğitimleriyle de çevreye olan farkındalığı arttırmakta ve aynı zamanda sürdürülebilir kılmaktadır.

Türkiye sanayi tabanını genişlettiğinden ve nüfus artışından, atık yönetimi çözümlerine her geçen gün daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. TS-EN-ISO 14001 kapsamında Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip olan Çimko Çimento, bu soruna bir çözüm getirmenin bir parçası olarak, büyük miktarda atık üreten sanayilere güvenli ve çevre dostu atık bertaraf hizmeti sunan RDF (Refuse Derived Fuel) tesislerini kurdu. Böylelikle; bölgesel çevre kirliliğini ortadan kaldırarak çevre kalitesini arttırmaya katkı sağladı.

Standartlara uygun olarak işlenen atıklar, Çimento kalitesinden ödün vermeden sağlıklı çevre koşullarının oluşumuna destek olmaktadır.

Geri dönüşüm ekonomisini savunma ve temiz üretimi teşvik etmek prensipleri arasında olan Çimko Çimento RDF Tesisi ile sektöre öncülük etmektedir.

Fabrikamızda kullandığımız yeni teknoloji torbalı filtreler ile de atmosfere dost baca olmakta ve çimento fabrikalarındaki "kirli ve düzensizlik " fikrini değiştirerek; sosyal ve çevre koordinasyonunu, doğa, işletme ve insanın uyumluluğunu sağlamaktayız.

Çimento üretiminde alternatif hammadde ve alternatif yakıt kullanımı stratejimizin temel unsurlarından biridir.

2015 yılında atık yakmaya başlayan Çimko Çimento Narlı Fabrikamız Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı 222704704.0.1 sayılı Çevre İzin ve Lisan Belgesiyle Atık Yakma ve Beraber Yakma kapsamında 247 atığı, Atıktan Türetilmiş Yakıt Ek Yakıt Hazırlama kapsamında 273 Atığı alabilmektedir. Çimko Çimento Narlı Fabrikamız Ek Yakıt için çoğunluklu olarak sanayi atıklarını kullanmaktadır.

Alınan çevre lisansına ek olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan özel izinlerle Çimentonun yarı mamulü olan klinker üretiminde Alternatif Hammadde kullanarak CO miktarını azaltıyor ve çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek atıkların çevreye atılması ve vahşi depolanmasının önüne geçiyoruz.

Alternatif Yakıtların Kullanımı ile;

 • Yakıt olarak kullanılan petrol koku ve linyit gibi birincil fosil kaynakların tüketimi azaltıldı
 • Doğal kaynakların korunması sağlandı
 • İlave CO2 ve CH4 emisyonuna önlendi
 • Atıkların yakılmasından kaynaklı katı veya sıvı atık oluşumu engellendi
 • Sera gazlarının etkisinin azaltılmasına katkı sağlandı
 • Depolama sahalarının daha uzun süre kullanımına imkân verildi
 • Kaynak kullanımını azaltıldı

Fabrikamızda ki faaliyetler ilgili standartlar ve kanunlar çerçevesinde yürütülmektedir.

İklimi değil kendini değiştiren fabrika olarak herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu bilincindeyiz.

Atık Kabul Kriterlerimiz

Tehlikeli Atık Kabul Kriterleri

 • Lisansımız kapsamında atık kabulu yapılacaktır
 • Tehlikeli atığın taşınacağı aracın Mobil takip sistemi kullanması ve atığa ait bilgilerin MOTAT sistemi üzerinden bildirilmesi gerekmektedir.
 • Atığın araca yüklendikten sonra fabrikaya geliş süresi ilgili mevzuat ile belirlenmiş olan 10 (on) günlük süreyi geçemez.
 • Atık kabulü hafta içi 08:00/18:00 saatleri arasında yapılmaktadır.
 • Talep durumunda nakliye organizasyonu yapılır.
 • İş sağlığı ve güvenliği açısından özel önlem alınması gereken atıklar konusunda atık üreticisi tarafından bilgilendirme yapılmalıdır.
 • Fabrikaya gönderilen atıklar içinde bildirilen atık dışında malzeme çıkması durumunda atıklar fabrikaya alınmayacaktır.

Tehlikesiz Atık Kabul Kriterleri

 • Lisansımız kapsamında atık kabulu yapılacaktır
 • Fabrikamız laboratuvarında atık analize alınır. Analiz sonucuna göre atık kabulu yapılır.
 • Atık kabulu için analiz sonucu: Cl %: < 1 S % : max % 2 Rutubet: max. % 15 Kalorifik değer: minimum orjinal 2.500 kcal/kg olmalıdır.
 • Atık kabulü hafta içi 8:00/18:00 saatleri arasında yapılmaktadır.
 • Talep durumunda nakliye organizasyonu yapılır.
 • Fabrikaya gönderilen atıklar içinde bildirilen atık dışında malzeme çıkması durumunda atıklar fabrikaya alınmayacaktır.

Belgeler

 • Çevre İzin ve Lisans Belgesi

  Çevre İzin ve Lisans Belgesi (Narlı Fabrikası) Yükle
  Çevre İzin ve Lisans Belgesi (Bartın Fabrikası) Yükle
  Çevre İzin ve Lisans Belgesi (Ereğli Öğütme Tesisi) Yükle
 • Tesise Kabul Edilecek Atıklar ve Kodları

  Tesise Kabul Edilecek Atıklar ve Kodları (Narlı Fabrikası) Yükle
  Tesise Kabul Edilecek Atıklar ve Kodları (Bartın Fabrikası) Yükle
  Tesise Kabul Edilecek Atıklar ve Kodları (Ereğli Öğütme Tesisi) Yükle