Yetenek Yönetimi

Yetenek Yönetimi

ÇİMKO, çağın gerekliliklerine uygun, yetkin ve nitelikli bir iş gücüne sahip olmak ve yeni yetenekler tarafından tercih edilmek için insan kaynakları alanına büyük yatırım yapmaktadır. İstihdam edilen çalışanlar mesleki, yönetsel ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak farklı eğitimler ve gelişim programlarıyla geleceğe hazırlanmaktadırlar.

Yeni nesil yetenek ve yetkinliklerin ÇİMKO’ya kazandırılması, yeteneklerin elde tutulması, kişisel gelişim ve kariyer planlaması uygulamalarıyla yetenek ve yetkinliklerin geliştirilmesi için çalışıyoruz. Bu kapsamda, çalışanların bağlılık ve memnuniyet seviyelerini düzenli olarak ölçüyor, bu seviyelerin artırılması için proje ve uygulamalar yürütüyoruz.

Performans Değerlendirme süreci ile performansı yüksek ve potansiyeli olan adayları tespit ederek, yetenek havuzu içerisinde takibi yapıyoruz. Yetenek havuzunda bulunan çalışanlarımıza yönelik eğitimler, yöneticilik ve liderlik seminerleri düzenliyoruz.