İSG Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Çimko olarak, uygulanabilir yasal mevzuatlar, ulusal ve uluslararası standart ve düzenlemeler doğrultusunda hareket eder, en değerli varlığımız olan çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratırız.

Çimko çatısı altında bulunan çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve ziyaretçilerimizin katılımı ve iş sağlığı ve güvenliği standartlarına kati uyum ile tüm paydaşlarımızın sağlıklı ve güvende olmaları teşvik edilmekte, proaktif yaklaşım bensimsenerek iş kazası ve meslek hastalıkları için önleyici çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultudaki taahhütlerimiz;

  • İş Sağlığı ve Güvenliği alanında liderlik ortaya koyup tüm çalışanlarımızın tehlike tanımlama, risk azaltma faaliyetlerine aktif katılımının sağlanması,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, temel performans göstergelerinin ölçümlenerek paylaşılması, göstergelerde sürekli iyileştirme sağlamak amacıyla çalışılması,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için bilgilendirme, bilinçlendirme ve iletişim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve farkındalığın üst seviyelerde tutulması,
  • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefiyle, ilgili önlemleri almak suretiyle verimliliğimizin artırılmasıdır.

ÇİMKO İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımımız

İş Sağlığı ve Güvenliği 5 üzerinden 5 yıldız Hedefi:

ÇİMKO, İSG uygulamalarında en ileri seviyeye ulaşabilmek amacıyla merkezi İngiltere’de olan British Safety Council (BSC) ile birlikte çalışmaktadır. BSC’nin “Beş Yıldız İSG Denetimi (Five Star OHS Audit)” metodolojisi kapsamında şirketimizdeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, bu alanındaki en iyi uygulamalarla kıyaslanarak en üst seviye olan 5 Yıldız seviyesine ulaşabilmek için çalışılmaktadır.