Çimko'da Kariyer

Çimko'da Kariyer

Çimko Çimento olarak, bizi geleceğe taşıyacak en önemli gücün İnsan Kaynağımız olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle; çalışanlarımızın bir parçası olmaktan mutlu olacakları, yetkinliklerini ve deneyimlerini yüksek performansa dönüştürebilecekleri, iş sağlığı ve güvenliğinin şirket kültürünün bir parçası olduğu bir iş ortamı oluşturmak doğrultusunda çalışıyoruz.

Çalışanlarını en değerli varlığı olarak kabul eden ÇİMKO; verimli, motivasyonu ve performansı yüksek insan kaynağına sahip olmaya ve elde tutmaya odaklı politikalar izlemektedir

İşe alım ve yerleştirme sürecimizde; kurum kültür ve değerlerimize uygun, işin ve pozisyonun gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim ve yetkinliklere sahip, şirket strateji ve hedeflerine ulaşılmasını amaçlıyoruz.