Sosyal Çeşitlilik ve Eşitlik

Sosyal Çeşitlilik ve Eşitlik

Yeni çağın gerekli yetkinliklerini kazandırmak için geliştirilen eğitim programları, çalışanların memnuniyetini ve bağlılığını doğrudan etkiliyor. ÇİMKO olarak insanı merkeze alan yaklaşımımızla, İnsana Değer yaratmak üzere, yetenek yönetimini, fırsat eşitliği ve çeşitliliğini gözetiyoruz

ÇİMKO’da seçme ve işe alma süreci kapsamında, vizyon ve misyonumuza uygun, yetkin kişileri istihdam etmekte, aday seçiminde din, mezhep, dil, ırk, cinsiyet, yaş ve siyasal düşünce ayrımı yapmadan eşit fırsatlar sunuyoruz.

Ücret politikamız gereği kadın ve erkek çalışanlarımızı gösterdikleri performansa bağlı olarak eşit işe eşit ücret anlayışıyla ücretlendiriyor, bu kurallara aykırı bir vaka oluştuğunda, tüm vakaları İş Etiği Kuralları çerçevesinde inceliyor, gerekli aksiyonları derhal alıyoruz.