CEM I 42,5 N


CEM I 42,5 N, Portland Çimentosu klinkeri, priz düzenleyici (alçı taşı ) ve en çok % 5’ e kadar minör ilave bileşen ile birlikte öğütülmesi sonucu TS EN 197 -1 : 2012 “Çimento – Bölüm 1 :Genel Çimentolar – Bileşim , Özellikler ve uygunluk kriterleri ”standardına uygun imal edilen, 2 günlük basınç mukavemeti en az 10 MPa ve 28 günlük basınç mukavemeti en az 42,5 MPa, en fazla 62,5 MPa olan çimentodur.

CEM I 42,5 N KULLANIM ALANLARI

Genel amaç için her türlü inşaatta
Her türlü betonarme yapılar
Yüksek yapılar
Yol kaplamaları
Kaldırım betonları
Kayar-kalıp sisteminin kullanıldığı yapılar
Genel olarak prefabrik betonarme elemanların üretimi
Köprüler
Demir yolu traversleri
Sanat yapıları (viyadük, alt geçit, üst geçit)
Su depoları
Beton ve betonarme borular
Beton briket üretimi
Tünel kalıp uygulamaları
Öngermeli betonlar